ร้องเรียนสาย 138 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 13 ก.พ. 61 เวลา 18.30น. รถเมล์สาย 138 ทะเบียน 12-5459 (5-44153) มาจากราชประชา ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย ตรงข้ามการบินไทย โดยได้ทำการโบกรถก่อนถึงป้ายค่อนข้างไกล คนขับเห็นแต่ไม่จอด ทำให้เสียเวลารอคันต่อไปอีกนาน แย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ