ร้องเรียนสาย 11 ประตูน้ำ -ผาสุก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ข้าพเจ้า นายสมชาย จงรุจิโรจน์ชัย บัตรประชาชน 3730200143407 โทร. 0634123458 ได้ขึ้นรถโดยสารปรับอากาศ สาย11 ประตูน้ำ-ผาสุก ทะเบียน 15-1691 (อาจจะไม่แม่นยำนัก เนื่องจากเมื่อลงรถ รถได้ขับออกไปอย่างรวดเร็ว และเป็นเวลาทุ่มเศษ) ขอร้องเรียนดังนี้ ขับรถกระชากกระชั้น ผิดหลักความปลอดภัย และวาจาไม่เหมาะสมแม้ว่าได้ตักเตือนพขร.ว่า "ขับรถอย่างนี้ เห็นใจผู้โดยสารหรือไม่" เนื่องจากตลอดเวลาที่ขึ้นรถโดยสารจากแยกอโศก พขร.เร่งเครื่อง/เบรคกระทันหัน/ขับรถเร็วเกินกว่าสภาพจราจรที่ติดขัด ทรัพย์สินของผู้โดยสารร่วงหล่น หรือตัวผู้โดยสารหลุดจากที่นั่ง และจากที่ฟังการสนทนากับระหว่างพขร. กับคนเก็บค่าโดยสารดูสนุกสนาน ผมจึงได้กล่าวเคือนว่าถนนว่างแล้วไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ แต่พขร.ที่เป็นผู้หญิงวัย 20ต้นๆ กล่าวว่า ถ้าไม่รีบก็ลงไปก่อนรอคันหลังสักสองชั่งโมง และกล่าวซ้ำๆ จะเห็นว่าพชร.ไม่นำพาคำตักเตือน วาจาไม่สุภาพ ไม่สำนึกในความปลอดภัย จึงนำความมาเพื่อร้องเรียน และขอความคืบหน้าในข้อร้องเรียนนี้

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก.ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว จากการตรวจสอบตามหมายเลขทะเบียนที่ท่านแจ้งมาปรากฏว่าไม่พบหมายเลขที่ท่านแจ้งมาในระบบทะเบียนรถ อนึ่งด้วยรถโดยสารร่วมบริการที่วิ่งให้บริการในสายดังกล่าว มีอยู่เป็นจำนวนมาก รบกวนขอรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น สาย/เบอร์รถ/ทะเบียนรถ/วันที่/สถานที่/ เพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเราียนมาเพื่อท่ราบ.