ร้องเรียนรถ515 ไม่จอดรถให้สนิท ออกตัวก่อนคนขึ้น ปิดประตูใส่ผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เหตุเกิด 22 พฤษภาคม 2563 7:20น. บริเวณท่ารถเซนทรัลศาลายา ผมขึ้นรถ ต่อจากผู้หญิงอีกคน มีผู้โดยสารแค่สองคน ผมยังขึ้นรถไม่เสร็จ คนขับรถกลับออกตัว และปิดประตูหนีบผม รถหมายเลข. 6-56099 13-1827 คนขับชื่อ “ธนาสิน ประทุมเกตุ” ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ