ร้องเรียนรถ180

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย180 (11-9305- 3-40239) วันนี้ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารเลย ไม่รู้ว่าคนขับรีบไปไหน ป้ายก็ไม่ยอมจอด พอผู้โดยสารวิ่งตามก็ไม่จอด ช่วยอบรมพนักงานด้วยนะคะ ถ้าไม่เต็มใจบริการก็ให้เลิกขับเถอะค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของพนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)