ร้องเรียนรถ 522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ 522 ทะเบียนรถ 16-1992 หมายเลขจ้าง 1-70372 จอดไม่ตรงป้ายขับเร็วเกินกะจะผ่านป้ายไม่จอดเข้า แล้วต้องให้ผู้โดยสารวิ่งตามรถที่จอดเลยป้ายหรอคะ เพื่อ!! รบกวนอบรมหน่อยนะคะ จะรีบไปไหนไม่เข้าใจไม่ทราบจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ