ร้องเรียนรถ 522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 13 ธ.ค. 2558 รถสาย 522 ทะเบียน 14-4118 ไม่จอดรถตรงป้ายและมีผู้โดยสารโบกแล้วก็ไม่จอดรับ เวลา 14.25 บริเวณม.เกษตร คนขับเป็นผู้ชาย

เรียนผู้ใช้บริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล เรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริง หากพนักมีความผิดจริงจะลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรืองและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ