ร้องเรียนรถ 510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนรถ 510 ขององค์การ เส้นทางการวิ่งรถ จากรังสิต - ตลาดใหม่ รถป้ายทะเบียน 16-2400 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 19.15 รถไม่ยอมวิ่งเข้าป้ายตลาดใหม่ ไปจอดให้อีกที เลยจากป้ายมาประมาณ 100 เมตร ทำให้ต้องเดินย้อน กลับมาที่ป้ายตลาดใหม่ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ตะโกนแจ้งแล้ว มีการกริ่งแล้ว มึผู้โดยสารร่วมขะตากรรมด้วยกันทั้งหมด 4 คน ขอให้องค์การช่วยตักเตือน และเน้นย้ำมาตรฐานด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ