ร้องเรียนรถ 206

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถทะเบียน 12-4691 รถป.อ. เวลาประมาณ20.04 น. รถเข้ามาที่อู่ หน้าโรงพยาบาลวิภาวดี รถสายนี้ขึ้นชื่อว่ารอนานอยู่แล้วเป็นมหาโหดสุดๆ ซึ่งผมก็รอรถมาชั่วโมงกว่าแล้ว พอคันนี้แวะเข้าที่อู่คันหนึ่งก็คิดว่าจะได้ไปแล้วแต่ จอดรอคนขับลงมาสูบบุหรี่ กระเป๋าแจ้งว่ารถไม่ไป รถจะไปเติมแก๊ส ก็ไม่เข้าใจว่ารถก็รอนานมากพอมาแล้วก็ไม่มีแก๊ส แล้วทำมัยไปเติมมาให้พร้อมก่อนออกมารัผู้โดยสาร ทำเช่นนี้มันเสียทั้งเวลา เสียทั้งคนรอรถ สักพักรถคันนี้ก็วิ่งออกไปโดยไม่มีผู้โดยสาร ขอให้ตรวจสอบว่าแก็สหมดจริงๆหรือคนขับเลิกงานก่อนเวลาโดยไม่ได้นำรถไปเติมแก๊สจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงเเก้ไขให้ทางสาย 206 เติมเเก๊สให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกใหบริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ