ร้องเรียนรถ ปอ.40

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยอบรมพนักงานขับรถ ปอ.40 ด้วยนะคะ ช่วงเช้าแถวพรานนก โบกแล้วไม่ยอมจอดรับ ผดส นอกจากจะมีคนลงถึงจะจอดไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ถ้าไม่อยากขับรถก็ควรนอนอยู่บ้านไม่ต้องออกมาให้บริการ เพราะ ผดส ช่วงเช้าเค้ารีบไปทำงาน และแถวจรัลสนิทวงศ์รถก็ติดออกมาแต่เช้าแต่เจอรถไม่จอดรับกว่าจะมาอีกคัน 10-15 นาที ค่าโดยสารขึ้นราคาแต่บริการยังไม่พัฒนาเลยนะคะ ขอให้องค์การช่วยอบรมพนักงานด้วยนะคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.40 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ กำชับพนักงานประจำรถให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ