ร้องเรียนรถไม่วิ่งในช่องจราจรที่ควร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 54 เลขข้างรถ 8-80307 ทะเบียน 11-9041 กทม. วิ่งขวาก่อนเข้าอนุสาวรีย์ และหลักจากออกจากท่ารถเข้าถนนพหลโยธินแล้ว ก็วิ่งแซงออกขวา พอมีคนเรียกก็ปาดรถในเลนกลางเพื่อเข้าเลนซ้าย คือถ้าจะขับแบบนี้ ไปขับรถส่วนตัวหรือแท๊กซี่เถอะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ