ร้องเรียนรถไม่จอดรับ 2 คันซ้อน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 102 เลข 16-2365 โบกแล้วไม่จอดรับ มองเห็นคนขับรถโทรศัพท์อยู่ เวลา 17.00น สาย 102 เลข16-2379 รถวิ่งออกขวา โบกแล้วไม่จอดรับ เวลา 17.27 น. วิ่งจากปากน้ำ ไม่ยอมเข้าจอดรับทั้งสองคันเลย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ