ร้องเรียนรถแอร์สีฟ้า สาย 60 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 5.00 รถสาย 60 วิ่งเลนกลาง ไม่ยอมชิดซ้าย ตั้งใจไม่รับผู้โดยสารที่ป้ายซึ่งมีอยู่ 2 คน บนรถสังเกตแล้วว่าคนยังไม่มาก แต่ตั้งใจไมารับผู้โดยสารแบบนี้น่าจะควรยกเลิกจ้างคนขับแบบนี้นะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ