ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการไม่ได้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เท่าที่อ่านความเห็นที่ตอบ ถ้าจะบอกว่าไม่อยู่ในการดูแลของ ขสมก จะทำหน้าร้องเรียนรถเอกชนราวมบริการไปเพื่ออะไร ปี 2024 แล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถเอกชนสังกัดกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรงจะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางรายหนึ่งเท่านั้น(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)