ร้องเรียนรถเมล์134

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์สาย 134 เลขข้างรถ 7-3077 ทะเบียน 12-2788 พฤติกรรมแย่มากค่ะ พูดจาหาเรื่องมากๆ เนื่องจากว่าเขากวนน้องนักเรียนคนนึงโดยการเซไปหาเราเลยมองค่ะ แล้วทีนี้เขาก็มาพูดทำนองว่าทำเป็นมองเดินเก็บเงินก็ชะโงกหน้ามามองเรา ฝากอบรมพนักงานคนนี้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาที่สุภาพ อ่อนน้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ หากพบมีกระทำความผิดเชนนี้อีกมีโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ