ร้องเรียนรถเมล์ 40-8 สีส้มคันเล็กไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อใกล้ถึงป้ายผมได้กดออด แต่พนักงานขับรถก็ยันขับเลยขวา ผมจึงกดออดอีกที และเขาก็ตะโกนว่าผม