ร้องเรียนรถเมล์ 187-18

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือผมขึ้นรถดมล์สาย187บริเวณหมู่บ้านพฤกษา11 จากนั้นผมก็บอกกระเป๋ารถเมล์ว่าลงหมู่บ้านธนินทร สักพักกระเป็ารถเมล์ก็บอกกับผมว่า"รถไม่ข้านะธนินทรอะรถวิ่งเส้นนอก"ผมจึงต้องมาลงฟิวเจอร์เพื่อต่อรถอีกที มันใช่หรอครับมันถูกไหมเนี่ย ปล. รถเมล์ทะเบียน 154418

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 187 วิ่งไม่ถูกเส้นทางนั้นได้รับเรื่องแล้วจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องดังกล่าว และหามาตราการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ