ร้องเรียนรถเมล์ 187

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือผมขึ้นรถดมล์สาย187บริเวณหมู่บ้านพฤกษา11 จากนั้นผมก็บอกกระเป๋ารถเมล์ว่าลงหมู่บ้านธนินทร สักพักกระเป็ารถเมล์ก็บอกกับผมว่า"รถไม่ข้านะธนินทรอะรถวิ่งเส้นนอก"ผมจึงต้องมาลงฟิวเจอร์เพื่อต่อรถอีกที มันใช่หรอครับมันถูกไหมเนี่ย ปล. รถเมล์ทะเบียน 154418

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 187 ไม่วิ่งเข้าหมู่บ้านธนินทรนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ