ร้องเรียนรถเมล์ 187

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์187 วิ่งเลนกลาง โบกไม่จอดค่ะ ขับเร็ว ซึ่งเราเจอบ่อยมาก

เรียนท่านผู้ใช้บริการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการสาย 187 ขสมก.ได้แจ้งบริษัท ธรรมพล จำกัดให้ตักเตือน กำชับ เข้มงวดพนักงานขับรถทุกคนให้หยุดรับส่งผู้ใช้บริการทุกป้าย จึงเรียนมาเพื่อทราบ