ร้องเรียนรถเมล์ 178 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย MRT ลาดพร้าว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากได้รอรถเมล์สาย 178 ตรง mrt ลาดพร้าว ฝั่งถนนรัชดาภิเษก มุ่งหน้าแยกรัชโยธิน เมื่อรถเมล์มาถึง ก็โบกรถเมล์ตามปกติ แต่รถเมล์ไม่จอดรับ ไม่ทราบว่าได้ยกเลิกป้ายรถเมล์ดังกล่าวหรือไม่ หากต้องเดินจาก mrt ลาดพร้าว เพื่อไปขึ้นรถเมล์แถวหน้าศาล ระยะทางค่อนข้างไกล

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)