ร้องเรียนรถเมล์ ไม่จอดรับส่งผู้โดยสารตรงป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายรถเมล์ตรง ศึกษานารี ไม่ทราบว่าอยู่ตรงสะพานลอย หรือตรงที่มีป้าย แสดงจุดจอดรับส่งผู้โดยสารกะนแน่ เพราะเวลารถมาทีไร ก็จอดรับส่งตรงสะพานลอยทุกทีเลย ส่วนคนที่รอตรงจุดหยุดรถโดยสารก็ไม่ได้จึ้นเพราะจะเต็มก่อน อยากให้แก่ไข้โดยด่วน