ร้องเรียนรถเมล์ สาย30

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่เข้าป้ายโลตัสปิ่นเกล้า จอดเลนสามให้ผู้โดยสารลง เบอร์30-11 เวลาประมาณ15.10