ร้องเรียนรถเมล์ สาย101

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลาประมาน 10.25-11.00 วันที่ 2/10/2562 ผมได้มารอรถเมล์สาย 101 รอนานมากจนถึง 11:00 น. พอมาถึงรถเมล์ไม่จอดรับผู้โดดยสาร สิ่งที่ผมรู้สึกว่า ต้องแก้ไข 1.รถเมล์สาย 101 ไม่มีการจัดช่วงระยะเวลาในการเดินรถให้เหมาะสมหรอคับ ถึงปล่อยให้ลูกค้ารอนานขนาดนี้ เกือบ 1ชม. 2.พอถึงป้ายรถเมล์ทำไมคนขับถึงไม่จอดรับผู้โดยสารอันนี้ผม งง มากๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกในการเดินทาง และได้อบรม กำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)