ร้องเรียนรถเมล์ สาย 81-39

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ร่วมบริการ สาย 81 -39 เวลา 10.29 น.โดยประมาณ ไม่จอดรับผู้โดยสาร เมื่อชลอรถมาใกล้แล้วเห็นว่าผู้โดยสารเป็นคนพิการ ก็ขับผ่านไปเลย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทาง สาย 81-39 ไม่จอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย ทาง ขสมก.ได้รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะประสานไปยังผู้ประกอบการให้กำชับ พขร.คันดังกล่าวให้จอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร และให้ พขร.ขับรถซ้ายตลอดจอดทุกป้ายตามนโยบาย จึงเรียนมาเพื่อทราบ