ร้องเรียนรถเมล์ สาย 6 พนักงานขับรถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 20.00 น. พบพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ (สีเหลือง) สาย 6 หมายเลขรถ 6-31 มีพฤติกรรมขับรถหวาดเสียว ไม่ปลอดภัย พูดจาไม่สุภาพ ทั้งยังคุยโทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศสาย 6 เบอร์ 31 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ