ร้องเรียนรถเมล์ สาย 36

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ไม่มีมารยาทในการขับ ขับเร่งไม่ให้ มอเตอร์ไซต์แซงไปก่อนจะเบียดเข้ามา เข้าเร็วอีก ถ้าเกิดอันตรายกับคนขับมอเตอร์ไซต์จะรับผิดชอบยังไง สาย 36 (2-40) ทะเบียน 130617

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอี่นๆ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะลงโทษสถานหนักตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอี่นๆ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะลงโทษสถานหนักตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)