ร้องเรียนรถเมล์ สาย 203 ขับรถเร็วและออกตัวแรง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 22 ก.พ.61 เวลาประมาณ 17:30 - 18:00 รถเมล์สาย 203 สีแดง วิ่งจากสนามหลวงเข้าท่าอิฐ ป้ายสีเหลืองหน้ารถ แจ้งว่าคนขับชื่อ นายพิชัย สุ่นหอม แต่จอภาพแสดงชื่อว่า นายจำนงค์ เลขทะเบียนรถ 12-0857 ขับรถเร็วและออกตัวแรงโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร จนทำให้ผู้สูงอายุ 2 ท่านที่ขึ้นรถและยังไม่ได้นั่งเสียหลักและเซไปโดนผู้โดยสารท่านอื่น รบกวนตรวจสอบและอมรมพฤติกรรมการขับรถของคนขับท่านนี้ด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 203 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถคันดั่งกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถไม่ประมาทน่าหวาดเสียว ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ