ร้องเรียนรถเมล์ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 21 ทะเบียน 5-40374 ไม่จอดป้ายสำเหร่ เวลาประมาณ 5.20 น โบกรถตั้งแต่ประมาณ 30-40 เมตร คนขับไม่สนใจชิดซ้ายเลย พอมาใกล้ๆ เห็นคนขับทำเป็นไม่สนใจ และเร่งเครื่องไปเลย เพราะมีคนโบกที่ป้ายแค่คนเดียว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ