ร้องเรียนรถเมล์แดงสาย 88

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
มีผู้สูงอายุกำลังก้าวขึ้นบรรไดรถอยู่ แต่คนขับได้ออกตัวรถทันทีทั้งที่ผู้โดยสารยังขึ้นรถไม่เรียบร้อย รถดังกล่าวเป็นรถที่พึ่งออกวิ่งจากอู่คลองสวนช่วงเวลา 8:55 น.ของวันที่ 3/11/2560 กรุณาดำเนินการกับคนขับดังกล่าวด้วยนะครับ เพราะผมเห็นพฤติกรรมเช่นนี้มานานแล้ว เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับผู้โดยสารเนื่องจากเส้นทางของรถมีผู้สูงอายุที่ใช้บริการเป็นจำนวนมากครับ ขอบคุณครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 88 ออกรถก่อนผู้โดยสารขึ้นเสร็จสิ้นนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ