ร้องเรียนรถเมล์เล็กสีส้มสาย 74 ขับรถหวาดเสียวไม่ปิดประตูค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนรถเมล์เล็กสาย 74 ขับจากซอยอิทมาระไปอนุสาวรีย์ ขับเร็ว หวาดเสียว กระชากรถ เเละไม่ปิดประตูรถค่ะ เป็นหลายคัน