ร้องเรียนรถเมล์สาย81

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 81 (เบอร์91) รถทะเบียน 109941 ไม่จอดป้าย เพราะ ขับรถเร่งรอบ แซงรถเมล์สาย 81 ด้วยกัน แล้วกล่าวโทษผู้โดยสารว่ากดกริ่งช้า ทั้งๆที่ถ้าขับปกติก็จะสามารถจอดได้ทัน แต่ที่จอดไม่ได้เพราะคนขับเร่งแซงออกเลนขวา เหตุเกิดเวลา 18.10 น. วันที่ 23 เมษายน 2558 บริเวณทางกลับรถใต้ bts ตลาดพลู ขากลับไปรพ.บางไผ่ ป้ายรถเมล์แรกก่อนขึ้นสะพาน ทั้งนี้สังเกตเหนว่ามีผู้ร้องเรียนรถเมล์สาย 81 เป็นจำนวนมาก และไม่ทราบว่าได้ดำเนินการตามที่แจ้งผู้ร้องเรียนหรือไม่ หากได้ดำเนินการ"จริง" ไม่ใช่แค่การตอบกลับตามหน้าที่ ก็ขอขอบคุณแทนผู้ใช้บริการทุกท่านด้วย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 81-91 ทะเบียน 10-9941 ไม่จอดส่งผู้โดยสารที่ป้าย วิ่งเลนขวานั้น ทาง ขสมก.ได้รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เคยได้ประสานไปทางผู้ประกอบการแล้ว อยู่ในช่วงดำเนินการ ต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วย หากไม่ได้รับความสดวก จึงเรียนมาเพื่อทราบ