ร้องเรียนรถเมล์สาย73 ขับรถประมาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถเมล์สาย73 ขับรถประมาท พูดโทรศัพท์มืออถือขณะขับรถ และขับรถมือเดียว รถเลขทะเบียน13-1217 เวลา15,00น. จากปปส.ไปโลตัสพระราม9

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ