ร้องเรียนรถเมล์สาย66 ปล่อยให้ผู้โดยสารรอนานตลอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
มีปัญหาทุกวันเลย ให้คนรอนานตลอด ขาดระยะตลอด ร้องเรียนกี่ครั้งก็เหมือนเดิม ออกมารอรถเร็วขึ้นแต่ก็รถไม่มา คนจะไปทำงานก็สายตลอด ไม่คิดจะแก้ปัญหาหรอครับ หรือเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กันหมด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ