ร้องเรียนรถเมล์สาย519

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถเมล์สาย519ผิดครับบอกกระเป๋าว่าขอลงป้ายหน้าแต่กระเป๋าเลือกจะเก็บเงินแบบนี้สมควรไหมครับ จำข้อมูลได้ว่า นาย รัตนะ โพธิ์พิฑูรย์ เป็นคนขับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ