ร้องเรียนรถเมล์สาย516ขับรถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถเมล์สาย516เลขข้างรถ 7 3072 ผู้โดยยังก้าวขาขึ้นรถยังไม่พ้นพื้นก้ออกรถแล้ว รถเหวี่ยงผู้โดยสารยังดีที่ยังแขงแรงถ้าเป็นผู้สูงอายุจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ารีบก้ไม่ควรจอดรับตั้งแต่แรก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ