ร้องเรียนรถเมล์สาย510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย510หมายเลข16-2515 1-70300 เวลา 05:02 วันที่ 24/06/63 โบกตรงป้ายตลาดไทแล้วไม่จอด ซึ่งโบกก่อนล่วงหน้าไม่ได้โบกกระชั้นชิด เป็นไปไม่ได้ที่จะมองไม่เห็น ขึ้นป้ายนี้ไปทำงานประจำทุกวัน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ