ร้องเรียนรถเมล์สาย50

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์ผู้หญิงผมสีท้องพูดกับผู้โดยสารไม่ดีเลยค่ะ ทราบดีว่าคนเยอะแต่ควรพูดกับผู้โดยสารใหดีหน่อยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ