ร้องเรียนรถเมล์สาย40ค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย40สีส้มเลขข้างรถ40-29 คนขับรถพูดจาไม่ดี ผู้โดยสารขึ้นช้าก็โดนว่า ไม่ค่อยจอดป้าย และที่รับไม่ได้คือสูบบุหรี่ขณะขับรถค่ะ ผู้โดยสารจะต้องมานั่งดมกลิ่นบุหรี่ตลอดทางหรือคะ?? จะลงรถก็ไม่ได้เพราะเป็นชั่วโมงเร่งรีบ อยากให้ปรังปรุงจุดนี้ด้วยค่ะ

เรียนคุณSiri ขสมก.ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถสาย40เบอร์29แล้วได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไปขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ