ร้องเรียนรถเมล์สาย137

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่3/8/2561 ข่วงเวลา 19.30 น. ถึง เวลา22.30 น. ไม่มีรถให้บริการจากผังเมืองพระราม9 ไปรัชดา ลาดพร้าว มีเฉพาะรถวิ่งเสริมจากอู่ผังเมือวถึงบิ๊กซีรัชดาข่วงเวลาดังกล่าวจำนวน สองคันเท่าน้ัน บริหารจัดการแย่มากนายท่า