ร้องเรียนรถเมล์สาย124

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
กระเป๋ารถเมล์เป็นผู้หญิงสูงอายุสาย124 เลขข้างรถ 124-19 ผ่านป้ายตรงข้ามพาต้าประมาณ 18.15-18.20น ด่าผู้โดยสารตลอดทาง และแจ้งผู้โดยสารว่าไม่รับเหรีญบาทเพราะว่ามืดแล้ว สายตาไม่ดี ทอนเงินไม่ครบ บอกว่าไม่มีทอนแล้ว และไม่ฉีกตั๋วให้แต่เอาตั๋วที่มีการฉีกไว้อยู่แล้วที่อยู่ในกระบอกเก็บเงินยื่นให้แทน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 124 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบและดำเนินการขั้นสูงสุด จึงเรียนมาเพื่อทราบ