ร้องเรียนรถเมล์สาย107 ตอน6โมงเย็น วันที่13 มิถุนายน 61

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย107 ตอน6โมงเย็น กดกริ่งจะลงที่ป้าย แต่ประตูรถเปิดตั้งแต่ยังไม่ถึงป้าย อยู่กลางทางที่มีรถมอเตอร์ไซด์ขับอยู่แล้วผู้โดยสารเลยไม่กล้าลง เพราะมีรถสายอื่นนำหน้าจอดที่ป้ายอยู่ รถสาย107 ไม่รอเข้าจอดป้ายก็ขับออกไปเลย โดยที่ผู้โดยสารยังไม่ได้ลง เลยต้องไปลงอีกป้ายนึงแล้งต้องเดินกลับ ทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดของผู้โดยสารเพราะถยังไม่ถึง ป้ายด้วยซ้ำ กรุณาตักเตือนพนักงานขับรถคนดังกล่าว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประทางสาย 107 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ