ร้องเรียนรถเมล์สาย 70 เลขข้างรถ 7-55155

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานขับรถไม่สนใจผู้โดยสาร ขณะขึ้นรถก็ออกรถไม่รู้รีบไปไหน พร้อมทั้งมีการขับรถรวดเร็ว อันตราย ส่วนพนักงานขับนถบริการไม่สุภาพ พูดจาไม่น่าฟัง ใช้บริการเวลา 8.50 วันที่ 21 กย 61 เลขข้างรถ 7-55155

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 70 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ