ร้องเรียนรถเมล์สาย 70 (ธรรมดา) ทะเบียน 12-0862

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
การบริการของกระเป๋ารถเมล์ (ผู้หญิง) แย่มาก ทั้งท่าทาง การพูดจาไม่ดีเลย หยาบคาย ไม่มีจิตบริการในการเป็นพนักงานเลย ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนและอบรมการเป็นกระเป๋ารถเมล์ที่ดีด้วย รถวิ่งวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 18.30 - 20.00 น. จากสนามหลวง-ประชานิเวศน์ 3

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ