ร้องเรียนรถเมล์สาย 68 หมายเลขข้างรถ 5-40093 เลขทะเบียนรถ 12-0332 กทม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากวันนี้ช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งได้ขึ้นรถโดยสารสาย 68 พบว่าทั้งคนขับและกระเป๋ารถเมล์ มีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพกับผู้โดยสาร ทั้งการพูดและกิริยามารยาท รบกวนตักเตือนพนักงานด้วย รับไม่ได้ค่ะ ขอไม่ใช้บริการรถโดยสารสายนี้อีกค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ