ร้องเรียนรถเมล์สาย 65

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 10 ก.ค. 2562 ผมรอรถเมล์สาย 65 ที่บริเวณป้ายสนามหลวง รอร่วม ชั่วโมง รถเมล์สาย65 มาถึงช่วงประมาณ19.40 จอดก่อนถึงป้ายโดยสารและจอดแช่เป็นเวลา 15 นาทีรถจึงออก ผมยืนรอรถตรงป้ายจอดรถโดยสารเพื่อเวลารถขับมาผมจะได้โบก เพราะไม่อยากขึ้นนอกป้าย แต่เมื่อรถวิ่งผ่านป้ายโดยสารกลับขับเลยไปและไม่รับ ทั้งๆที่คนขับก็ขับออกมาช้าๆและวิ่งเรื่อย ๆ ผมอยากทราบทราบว่าเหตุใดจึงไม่รับผมขึ้ยรถ ทั้ง ๆ ที่โดยสารรถเมล์สาย 65 เป็นประจำ สรุปคือผมต้องยืนรอต่อไปอีกร่วม ๆ ชั่วโมง ขึ้นไป แย่มากนะครับ ขอให้กรมองค์การ อบรมและเรึยกพนักงานขับรถไปตักเตือนด้วย ยิ่งคนแก่ ๆ อ้างว่ามองไม่เห็น เอาออกไปเถอะครับ ถ้าขับรถแล้วบอกไม่เห็นผู้โดยสารยืนรอที่ป้ายจอดรถโดยสาร ทั้งๆ ที่เป็นสถานที่โล่งๆ ไม่มีสิ่งกีดขวางบังสายตา มีไฟส่องสว่างชัดเจน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ