ร้องเรียนรถเมล์สาย 525 คู้ซ้ายค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 525 คู้ซ้าย คือมานานมากรอนานมากกว่าจะมารอเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงไม่เคยจะแก้ไขเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)