ร้องเรียนรถเมล์สาย 45

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ตอน 07.30 ขึ้นรถเมล์สาย 45 พอโบกรถก็จอดเลยป้าย จอดไม่ตรงป้ายให้ผู้โดยสารวิ่งตาม พอมาถึงคลองเตย ที่ตรงนั้นไม่มีป้ายรถเมล์กลับจอดให้ผู้โดยสารลงทั้งที่ไม่มีป้าย แถมยังพูดจาไม่ดีใส่ผู้โดยสารอีก หมายเลขทะเบียนรถ11-8434 หมายเลขข้างรถ34-0200

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ