ร้องเรียนรถเมล์สาย 4-18 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 16 กุมภาพัรธ์ 2567 เวลา 07.15 น. รถเมล์สาย 4-18 สมุทรสาคร - คลองสาน ทะเบียน 11-9564 หมายเลขรถ 5-40382 ไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายพระราม 2 ซอย 20 ขับออกขวาไป การที่คุณทำแบบนี้ ทำให้คนอื่นต้องเสียเวลา ต้องรอคันถัดไป ซึ่งใช้เวลานาน ทำให้การวางแผนการเดินทางของคนอื่นต้องมีปัญหา อาจเดินทางไปทำงาน ไปเรียนสาย คุณรับผิดชอบการกระทำตัวเองได้หรือไม่ หากคุณไม่มีใจบริการ ควรลาออกไปทำงานอื่น แค่การจอดรับผู้โดยสาร ซึ่งน่าจะเป็นกฎระเบียบพื้นฐานในการทำงานในตำแหน่งคุณ ยังทำไม่ได้เลย ไม่มั่นใจว่าองค์การจะอบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกบริการได้อย่างไร จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ขอการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและรบกวนติดต่อกลับเพื่อแจ้งด้วยว่า องค์การมีการแก้ไขปัญหาแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)