ร้องเรียนรถเมล์สาย 38

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ปกติแล้วรถเมล์สาย 38 จะวิ่งจาก ราม2~จันทรเกษม แต่นี่อะไรมีแต่รถเสริมอโศกทั้งนั้นรอรถเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมีมาเป็นสิบคันแต่เสริมอโศกแล้วจะเขียนว่าไปจันทรเกษมทำไมก็เขียนไปเลยว่า ราม2~อโศก คนจะได้ไม่ต้องรอ จริงไหมค่ะ

เรียน ผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณทีีี่ใช้บริการ