ร้องเรียนรถเมล์สาย 36ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โบกรถเมล์สาย36ก เวลาประมาณ18:40 ซอยรามคำแหง42 แต่ไม่จอด ขับเร็วมากผ่านหน้าเราไปเลย ทะเบียน12-0680 8-80490

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ