ร้องเรียนรถเมล์สาย 36ก และสาย 71

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ยังคงเหมือนเดิม ควันดำและพ่นควันพิษอย่างไม่แยแส ไม่มีการปรับปรุงืคาดว่าร้องเรียนให้คอแตกตายก็ไม่มีผล ท่านผู่ใหญ่คงไม่คิดจะมาอ่านด้วยซ้ำ เก็บเงินเพิ่มแล้วก็ดูแลใส่ใจบ้างนะคะ

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมสภาพรถจนกว่าควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนนำรถออกวิ่งบริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ